Thuốc chữa đau bụng kinh

Mỗi lần kinh nguyệt đến “hỏi thăm” phụ nữ sẽ kéo theo những cơn Đau bụng kinh âm ỉ hoặc dữ rội. Nó có thể xuất hiện trước 1 -2 ngày để báo hiệu kỳ nguyệt sự đã đến hoặc xuất hiện trong suốt kỳ… Xem Thêm